mgr Wioleta Urban

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny

mgr Wioleta Urban

O mnie

Nazywam się Wioleta Urban prowadzę prywatny gabinet logopedyczny w Wągrowcu. Z wykształcenia oraz zamiłowania jestem pedagogiem i logopedą. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika, a także Podyplomowe Studium Logopedyczne na WSNHiD w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Neurologopedyczne na WSEIII w Poznaniu. Jestem oligofrenopedagogiem oraz terapeutą pedagogicznym.

Jestem również nauczycielem akademickim,  wykładowcą w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z różnorodnymi zaburzeniami mowy, takimi jak:

Opóźniony rozwój mowy, dyslalia, niepłynność mowy, rozszczep warg i podniebienia, afazja, dysartria, dysleksja z upośledzeniem umysłowym, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, autyzm.
Piszę i publikuję teksty z dziedziny logopedii oraz  pedagogiki.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Logopedia to moja pasja, której jestem w pełni oddana. Nieustannie podnoszę kwalifikacje biorąc udział w kursach, warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych tak krajowych, jak i międzynarodowych.

Oferta

Konsultacja

Kiedy do logopedy z dzieckiem?

Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko. Podczas konsultacji logopedycznych przekazuję również zalecenia do dalszego sposobu postępowania oraz instrukcję, jak należy prowadzić ćwiczenia z dzieckiem w domu.

Rodzice, jeżeli niepokoi Was mowa Waszych pociech, nie lekceważcie tego problemu. Zwróćcie się do logopedy, który profesjonalnie dokona oceny stanu mowy Waszego dziecka.

Co powinno niepokoić Rodziców?

 • gdy niemowlę nie gaworzy, nie powtarza sylab, nie reaguje na zaczepki rodziców, nie zwraca uwagi na otaczające go dźwięki
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów, nie przejawia zainteresowania mową
 • gdy dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, masz wrażenie że nie patrzy na ciebie, a „przez ciebie”
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada, nie jest zainteresowane mową lub mówi mało, wypowiada jedynie kilka słów i nie łączy wyrazów w pierwsze proste zdania
 • między 2. a 3. rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,
 • kiedy trzylatek nie jest rozumiany przez osoby obce
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • kiedy dziecko ukończywszy 3.rok życia nie mówi głosek s, z, c, dz i zamiast sanki mówi sianki
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h,
  zamienia g na k, oraz zamiast r mówi j
 • między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: r, l,  sz, ż, cz, dż, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy
 • gdy zauważysz, że podczas mowy wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę,
 • dziecko zniekształca głoski, , jeżeli podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim, ale używa „obcego” dla nas dźwięku, np. wymawia „r” gardłowo
 • kiedy dziecko zastępuje głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami (np. słowo „bułka” brzmi: półka, słowo koza brzmi: kosa a domek brzmi jak Tomek)
 • kiedy nasze dziecko „zacina się” podczas mówienia i nie wiemy czy powinniśmy się tym martwić, albo już nas to bardzo niepokoi.

Jeżeli coś Cię niepokoi w mowie Twojego dziecko – nie słuchaj porad typu: „Ma jeszcze czas” lub „Wyrośnie z tego” wypowiadanych przez bliższych i dalszych znajomych, niekiedy nawet – niestety - przez lekarzy. Niechaj w kwestii rozwoju mowy wypowie się specjalista od rozwoju mowy, czyli logopeda. Zapraszam na konsultację, która pozwoli stwierdzić, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo, czy jego rozwój mowy mieści się w granicach normy. Do logopedy nie jest wymagane żadne skierowanie – im szybciej się zgłosisz, tym lepiej dla Twojego Dziecka.

 

Diagnoza

Gabinet, który prowadzę jest  kompleksowo wyposażony w nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii mowy. Metody i techniki pracy dobieram zawsze indywidualnie do  potrzeb i możliwości każdego pacjenta.

Diagnoza obejmuje:

Wywiad z rodzicem lub pacjentem  (niezbędna książeczka zdrowia dziecka oraz ewentualna dokumentacja medyczna)

Badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta - język, wargi, podniebienie miękkie

Orientacyjne badanie zgryzu i warunków anatomicznych narządów mowy

Orientacyjne badanie słuchu

Ocenę sfery segmentalnej i suprasegmentalnej języka w tym: kompetencji językowej i komunikacyjnej (nadawanie i rozumienie mowy, umiejętności uczestniczenia w dialogu, tworzenia narracji),mowa zautomatyzowana, powtarzanie, gnozja słuchowa, elementów prozodycznych języka: akcentu, melodii, tempa mowy, także: czytanie, pisanie, liczenie

Badanie funkcji poznawczych i percepcyjnych

Badanie słuchu fonematycznego

Ustalenie prognozy i zaleceń.

 • orientacyjne badanie zgryzu i warunków anatomicznych narządów mowy,
 • badanie funkcji warunkujących prawidłowy rozwój mowy: połykania, oddychania, fonacji,
 • ocenę możliwości wykorzystania alternatywnych metod porozumiewania się (AAC) oraz specjalistycznego sprzętu wspomagającego komunikację,
 • badanie tempa i techniki czytania oraz umiejętności pisania,
 • badanie rozumienia czytanego tekstu,
 • ocenę lateralizacji,
 • ocenę funkcji percepcyjno - motorycznych,
 • inne badania wynikające ze specyfiki danego zaburzenia mowy, czytania i pisania,
 • w przypadku zaburzeń płynności mowy badanie obejmuje zarówno ocenę stopnia niepłynności jak i postawy wobec własnej mowy.

 

Terapia

Oferta  gabinetu skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Gabinet, który prowadzę jest  kompleksowo wyposażony w nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii mowy. Metody i techniki pracy dobieram zawsze indywidualnie do  potrzeb i możliwości każdego pacjenta.

OFERTA GABINETU NEUROLOGOPEDYCZNEGO OBEJMUJE:

Kompleksową diagnozę i terapię wszystkich wad mowy i wymowy u dzieci:

 • seplenienie - nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź
 • rotacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski [r]
 • lambdacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski [l]
 • kappacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski [k]
 • gammacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski [g]
 • mowa bezdźwięczna - zamiana głosek dźwięcznych na ich bezdźwięczne odpowiedniki
 •  rynolalia - nosowanie
 • jąkanie wczesnodziecięce
 • opóźniony rozwój mowy
 • mutyzm - brak mowy
 • terapia dzieci dwujęzycznych
 • oligofazja- zaburzenia językowe  u osób upośledzonych umysłowo

Terapię osób dorosłych:

 • ocena mowy pacjenta dorosłego, badanie testami diagnostycznymi
 • jąkanie, giełkot, tachylalia. bradylalia
 • dyzartria
 • terapia afazji u pacjentów dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi (możliwy dojazd do domu pacjenta),
 • leczenie zaburzeń mowy po urazach, wypadkach komunikacyjnych, guzach, krwiakach, tętniakach mózgu, rehabilitacja mowy u osób z chorobami demielinizacyjnymi oraz demencyjnymi (np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona

Terapię dzieci zagrożonych dysleksją i z dysleksją

Rehabilitacja funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, orientacji, myślenia, funkcji wzrokowo-przestrzennych.

Masaże logopedyczne

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną (od 3. roku życia)

Terapia zaburzeń rozwojowych dzieci z:

 • spektrum autyzmu
 • zespołem Downa
 •  rozszczepem podniebienia
 •  mózgowym porażeniem dziecięcym
 • FAS
 • zespołami genetycznymi

Porady, konsultacje i wskazówki dla rodziców i nauczycieli

Ćwiczenia dykcji i emisji głosu

 

EEG Biofeedback

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 

Psychologia komunikacji

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 

Kursy i szkolenia

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 

Skontaktuj się ze mną!

Wizyty proszę umawiać pod numerem telefonu:

(+48) 606 519 188
lub drogą elektroniczną:
neurologopeda11@wp.pl

Pacjenci umawiani są na określony dzień i godzinę.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych